தமிழிசை பதவிலிருந்து நீக்கினால் பாஜக வளர்ச்சி பெறும் : காயத்ரி ரகுராம்