நடிகர் ரமேஷ் கண்ணா மகன் திருமணத்தில் தளபதி விஜய் கொண்டாட்டம்