Vignesh Shivan, Nayanthara & Dhanush’s Diwali Party