சீன அதிபர் மாமல்லபுரம் Visit – மாணவர்கள் கைது சரியா ? கமல் அதிரடி