Oh My Kadavule – Friendship Anthem Lyric | Ashok Selvan, Ritika Singh